BudwexBudownictwo

Wykonujemy usługi w zakresie:
 • robót ziemnych wykonywanych koparko-ładowarką,
 • wykonawstwa konstrukcji żelbetowych z zastosowaniem deskowań systemowych,
 • murowania ścian i napraw konstrukcji murowych,
 • wykonawstwa i montażu budowlanych konstrukcji stalowych z zastosowaniem nowoczesnych technik spawania,
 • napraw, wzmocnienia i wymiany posadzek przemysłowych,
 • docieplenia budynków,
 • układania glazury ściennej i podłogowej, gładzi gipsowych i tynków,
 • malowania i tapetowania pomieszczeń wewnętrznych,
 • Koparko-Ładowarka
 • wykonawstwa wewnętrznych instalacji wod-kan. i c.o. w dowolnej technologii,
 • wykonawstwa sieci kanalizacji zewnętrznej i sieci cieplnych,
 • remontu pokryć dachowych z zastosowaniem pap termozgrzewalnych i styropap,
 • robót antykorozyjnych konstrukcji stalowych z zastosowaniem technik piaskowania i torkretowania,
 • napraw konstrukcji żelbetowych z zastosowaniem nowoczesnych materiałów modyfikowanych polimerami,
 • wymiany i remontu ścian elewacyjnych obiektów przemysłowych wykonanych w technologii lekkiej obudowy,
 • robót wyburzeniowych z zastosowaniem młotów wyburzeniowych zintegrowanych z koparko-ładowarką,
 • opracowywania świadectw energetycznych budynków.
  Program Operacyjny