Działalność energetyczna

"Budwex" Sp. z o.o. prowadzi działalność energetyczną polegającą na obrocie, przesyłaniu i dystrybucji ciepła.
Działalność ta prowadzona jest na podstawie udzielonych spółce przez Urząd Regulacji Energetyki koncesji
numer OCC/149/758/U/OT-2/98/JS oraz numer PCC/666/758/U/OT-2/98/JS.

Taryfa dla ciepła - 2018r.

Taryfa dla ciepła - 2017r.

  Program Operacyjny